VIOS Houttechniek

 • Vertegenwoordigen van VIOS Houttechniek
 • Het optreden als opdrachtgever namens VIOS Houttechniek bij externe partijen, zoals gemeente, ontwerpende- en adviserende partijen
 • Het bedenken van de plannen en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Het coördineren van het ontwerp
 • Het opstellen van grond- en vastgoedexploitaties
 • Het initiëren en coördineren van werkzaamheden rondom het bestemmingsplan
 • Het adviseren van de opdrachtgever over RO-procedures, bouwplannen en type woningen
Lees meer >
Lees meer >

Waardzone, Hardinxveld-Giessendam

 • Het vertegenwoordigen van Waardzone alsook het aanbrengen van een heldere project- en processtructuur.
 • Het opstellen en bewaken van het budget, de grondexploitatie, de stichtingskosten en sturen op kwaliteit en planning
 • Alle activiteiten die leiden tot een onherroepelijk bestemmingsplan medio 2020
 • Ontwikkelen van een aantrekkelijk woonmilieu
 • Het realiseren van een afgerond VO voor de woningen in de eerste fase
 • Het communiceren met interne en externe belanghebbenden
 • Het maken van een kopers-community en ontwikkelen van de juiste producten bij de markt.

Little C, Coolhaven Rotterdam

 • Maken van heldere contractafspraken tussen gemeente en Coolhaven BV
 • Samenwerking vaststellen en vastleggen tussen 50/50 aandeelhouders ERA Contour en JP van Eesteren.
 • Aanbrengen van een heldere project- en processtructuur
 • Zorgdragen voor een heldere structuur tussen ontwikkeling en realisatie
 • Mede bepalen van de budgetten en deze bewaken, alsook het sturen op kwaliteit, kosten en planning
 • Het communiceren met interne en externe belanghebbenden.
 • Afzetten en/of verkopen van (delen van) het project
 • Project van VO-ontwerp naar uitvoeringsgereed plan brengen
Lees meer >
Lees meer >

Provincie Utrecht

 • Samen met StratAct diverse co-design sessies organiseren met provincie, gemeentes, corporaties, beleggers en ontwikkelaars om te weten wat er leeft, elkaar te informeren en te helpen.
 • Gezamenlijk is in een aantal open discussies vastgesteld waar partijen het met elkaar over eens zijn
 • Met elkaar is overlegd hoe zij elkaar kunnen helpen hun doelen te bereiken en tegelijkertijd passend te zijn in de Provinciale ambitie
 • Gezamenlijk is een ‘Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021’ vastgesteld en aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren.

Verolme Boulevard

 • Structuur aanbrengen in de bestaande projectorganisatie
 • Analyse van de geplande ontwikkeling
 • Bedenken, presenteren en (laten) doorrekenen van een reeks alternatieve oplossingen
 • Na keuze alternatief ‘Verbeteren Exploitatie’ wordt de exploitatie geoptimaliseerd door fors te investeren in het bestaande vastgoed en de omliggende terreinen en de huurovereenkomsten en -opbrengsten te verbeteren en verhogen
 • Eindverantwoordelijk voor contacten met huurders, alsook het planmatig en dagelijks onderhoud
Lees meer >