Werkzaamheden

  • Het vertegenwoordigen van Waardzone alsook het aanbrengen van een heldere project- en processtructuur.
  • Het opstellen en bewaken van het budget, de grondexploitatie, de stichtingskosten en sturen op kwaliteit en planning
  • Alle activiteiten die leiden tot een onherroepelijk bestemmingsplan medio 2020
  • Ontwikkelen van een aantrekkelijk woonmilieu
  • Het realiseren van een afgerond VO voor de woningen in de eerste fase
  • Het communiceren met interne en externe belanghebbenden
  • Het maken van een kopers-community en ontwikkelen van de juiste producten bij de markt.