Werkzaamheden

  • Structuur aanbrengen in de bestaande projectorganisatie
  • Analyse van de geplande ontwikkeling
  • Bedenken, presenteren en (laten) doorrekenen van een reeks alternatieve oplossingen
  • Na keuze alternatief ‘Verbeteren Exploitatie’ wordt de exploitatie geoptimaliseerd door fors te investeren in het bestaande vastgoed en de omliggende terreinen en de huurovereenkomsten en -opbrengsten te verbeteren en verhogen
  • Eindverantwoordelijk voor contacten met huurders, alsook het planmatig en dagelijks onderhoud