Werkzaamheden

  • Samen met StratAct diverse co-design sessies organiseren met provincie, gemeentes, corporaties, beleggers en ontwikkelaars om te weten wat er leeft, elkaar te informeren en te helpen.
  • Gezamenlijk is in een aantal open discussies vastgesteld waar partijen het met elkaar over eens zijn
  • Met elkaar is overlegd hoe zij elkaar kunnen helpen hun doelen te bereiken en tegelijkertijd passend te zijn in de Provinciale ambitie
  • Gezamenlijk is een ‘Actie Agenda Woningmarkt 2018-2021’ vastgesteld en aangeboden aan Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren.