Werkzaamheden

  • Maken van heldere contractafspraken tussen gemeente en Coolhaven BV
  • Samenwerking vaststellen en vastleggen tussen 50/50 aandeelhouders ERA Contour en JP van Eesteren.
  • Aanbrengen van een heldere project- en processtructuur
  • Zorgdragen voor een heldere structuur tussen ontwikkeling en realisatie
  • Mede bepalen van de budgetten en deze bewaken, alsook het sturen op kwaliteit, kosten en planning
  • Het communiceren met interne en externe belanghebbenden.
  • Afzetten en/of verkopen van (delen van) het project
  • Project van VO-ontwerp naar uitvoeringsgereed plan brengen